NAF Reiseplanlegger

Trondheim lufthavn Værnes

Sted

Første flygning fra Trondheim lufthavn Værnes var i 1914 med flyet «Olav Tryggvessøn».

6. mars 2014 var det 100 år siden det første flyet tok av fra Værnes. Den første flygningen ble utført av Einar Sem-Jakobsen og mekaniker Johannes Nielsen med flyet «Olav Tryggvessøn». Turen varte i 7 minutter. I 2013 reiste i overkant av 4,3 millioner passasjerer over lufthavna. Dette gjør Trondheim lufthavn Værnes til en av Avinors største knutepunkt for innlandstrafikk. Trondheim lufthavn Værnes har de siste årene gjennomgått kapasitetsutvidelser både for flyoppstilling og for passasjerhåndtering, og skal nå kunne håndtere opp mot 5 millioner passasjerer årlig. Fra Værnes er det mulig å fly til 50 ulike destinasjoner.

Kontaktinformasjon

Adresse 7500 Stjørdal
Geokoordinat (WGS 84) 63.4540641, 10.9175067