NAF Reiseplanlegger

Trondheim

Sted

Trondheim, trøndernes hovedstad, har røtter helt tilbake til år 997.

Det var naturlig av vikingkongen Olav Tryggvason i 997 å grunnlegge en handelsplass ved Nidelvas os, Nidaros, ettersom Trøndelag da allerede lenge hadde vært et maktsentrum i Norge. Fra sin sokkel på Trondheim torg kan grunnleggeren i dag skue utover en moderne by som ble landets første hovedstad. Herfra ble det store Norges-veldet styrt; det strakte seg fra Kvitsjøen i øst til Nord-Amerika i vest. Senere er Trondheim blitt knyttet til en ny Olav – Haraldsson, Den Hellige – som er gravlagt der Nidarosdomen står. Tidlig etter Olav den helliges død begynte pilegrimer å valfarte til hans grav, en trafikk som gjennom århundrene førte med seg kulturelle impulser utenfra. Det vokste etter hvert fram en sterk kirkemakt, og byen ble sete for Norges erkebiskoper med sin store innflytelse fram til reformasjonen i 1536. I middelalderen var Trondheim den verdslige og åndelige hovedstaden i Norge. Siden den tiden har våre konger blitt kronet eller signet i Nidarosdomen.

Trondheims historie er på mange måter historien om de mange bybranner, den siste i 2006. Gang på gang er større eller mindre deler av byen lagt i aske, aller mest i 1681. Ansvaret for gjenoppbyggingen ble lagt til general og kommandant Johan Caspar de Cicignon fra Luxembourg. Hovedtrekkene i dagens Trondheim ble første gang nedtegnet i Cicignons byplan, med blant annet Munkholmen og Kristiansten festning.

Trondheim ble sammenslått med kommunene Byneset, Leinestrand, Strinda og Tiller i 1964, og byen er nå administrasjons-, handels- og servicesenter og landsdelssentrum for Midt-Norge. Den er Norges tredje største by. Byen har et godt utbygd veinett, med bare 30 minutters kjøring til Trondheim Lufthavn, Værnes. Nordlandsbanen og Dovrebanen møtes på Trondheim havn, som blant annet har et moderne ro-ro-anlegg, daglig anløp av Hurtigruten og lokale hurtigbåter.

Trondheim er et naturlig stedsvalg for flere riksinstitusjoner. Byens utvikling har vært nært knyttet til kunnskapsutviklingen. Med basis i utdanningsinstitusjoner – fra landets første katedralskole til Universitetet i Trondheim – bærer byen i dag sterkt preg av å være en skole- og undervisningsby. Den første tekniske skolen ble etablert her i 1870. 40 år senere kom Norges Tekniske Høgskole (NTH), og etter hvert SINTEF, Skandinavias største teknologiske forskningsorganisasjon, slik at byen i dag står fram som Norges ubestridte teknologi-hovedstad – noe som ikke minst viser seg ved de mange teknologibedriftene. Universitetet heter nå Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har vel 25 000 studenter. Trondheim har en rekke høyskoler i tillegg til de tekniske, blant annet luftkrigsskole, kunstakademi og musikkonservatorium. Medisin og teknologi møtes på St. Olavs Hospital og MedisinskTeknisk Senter. På Tyholt ligger et marinteknisk senter.
Kulturbyen Trondheim har sin base i profesjonelle institusjoner så vel som amatørpregede, folkelige aktiviteter. Trøndelag Teater er landets eldste teaterbygning, ombygd, utvidet og innviet i 1997. Olavshallen trekker til seg både nasjonale og internasjonale toppartister. NRK-sentret på Tyholt, med blant annet P1- og P3-base og landsdelens TV-senter, gjør Trondheim til en medieby. Trondheim er også en grønn by, med mer enn 100 km2 skog og dyrket mark innenfor kommunegrensene. Midt gjennom bykjernen snor Nidelva seg, like «stille og vakker» som før, men stadig renere, og med laks opp til 20 kilo. Olavsdagene er et årlig arrangement med konserter, forelesninger, utstillinger, byvandringer og gudstjenester i ca. 10 dager rundt olsok.

Kontaktinformasjon

Adresse 7000 Trondheim
Geokoordinat (WGS 84) 63.4301453, 10.3925466000001