NAF Reiseplanlegger

Tromsø Domkirke

Sted

Tromsø domkirke er en langkirke i tre i nygotisk stil og er en av Norges største trekirker.

Tromsø domkirke ble oppført i 1861. Kirken har korsplan og 618 sitteplasser. Arkitekt er Christian Heinrich Grosch. Kirken oppført på et sted hvor det har vært kirke og kirkegård siden middelalderen. Den forrige kirken på stedet var en tømret korskirke fra 1803. Tromsø domkirke er en nygotisk langkirke oppført i laftet tømmer med utvendig bordkledning. Interiøret ble oppmalt med originalfargene i 1994. Prekestolen er fra 1881. Altertavlens maleri av Christen Brun fra 1884 viser Oppstandelsen, og er en kopi av Adolph Tidemands maleri i Bragernes kirke i Drammen. Orgelet er et av landets mest verdifulle fra 1800-tallet, bygget av Claus Jensen i 1863. Korets glassmaleri, som er laget av Per Vigeland i 1961, viser Korsfestelsen og Kobberslangen i ørkenen.

Kirken ble i 1944 brukt til innlosjering av evakuerte fra Finnmark og Nord-Troms.

Kontaktinformasjon

Adresse Storgata 63, 9008 Tromsø
Geokoordinat (WGS 84) 69.6487322, 18.956812