NAF Reiseplanlegger

Troms Forsvarsmuseum

Sted
Per Roger Lauritzen

Troms Forsvarsmuseum på Setermoen forteller historien om militæret i Indre Troms i det 20. århundre. 

Setermoen ble opprettet som ekserserplass i 1897, da alminnelig verneplikt i Nord-Norge ble innført. Forsvarsmuseet på Setermoen tar opp mange sider av 2. verdenskrig, både soldatene fra Indre Troms som tjenestegjorde i Canadas hær, senkingen av slagskipet Tirpitz og arbeidsleirene for russiske fanger. Motstandsgruppene i Troms drev et omfattende arbeid, noe som hadde sin pris. En trestamme hvor to motstandsmenn ble henrettet mot står utstilt i lokalet.  Etter 2. verdenskrig bygde Norge opp en slagkraftig militærstyrke som skulle sikre forsvaret av norsk territorium. I 1953 ble Brigaden i Nord-Norge grunnlagt, og denne besto fram til 1996.

Kontaktinformasjon

Adresse 9360 Bardu
Geokoordinat (WGS 84) 68.8580451, 18.3494676