NAF Reiseplanlegger

Tromøy kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Tromøy kirke har blant annet en døpefont fra 1300-tallet.

Tromøy kirke er en steinkirke fra 1100-tallet, utvidet til korskirke med et tømmertilbygg i 1750. Ved den gamle kordøren finnes uthugde steinhoder, og den gotisk døpefonten er av kleberstein. Kirken har også en seilskutemodell fra 1751. Den kan ses langt til havs og har tjent som sjømerke.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 58.4502478, 8.86579510000001