NAF Reiseplanlegger

Trøgstad kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Trøgstad kirke er en romansk langkirke i stein fra middelalderen.

Kirken er antakelig bygd ca. 1250, men er nevnt i skriftlige kilder første gang i 1343. Ca. 1620 ble det bygget en takrytter med klokketårn. Dette måtte rives og erstattes med nytt tårn i 1700. I 1904 ble kirken utvidet og ombygd, vestmuren og våpenhuset ble revet og koret forlenget. I tillegg ble det oppført sakristi som tilbygg på nordsiden. Etter ombyggingen har kirken ca. 350 sitteplasser.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.6366336, 11.3126472