NAF Reiseplanlegger

Trekantsambandet

Sted

Trekantsambandet knytter Sunnhordlandsøyene Bømlo og Stord til fastlandet.

Det store veiprosjektet ble åpnet i 2001, og ca. 30 000 øyboere kan nå reise fergefritt til regionsenteret Haugesund. To hengebruer, en undersjøisk tunnel, fyllinger, en mindre lavbru og tilknytningsveier avløser fergestrekningene Sagvåg–Siggjarvåg, Skjersholmane–Utbjoa, Skjersholmane–Valevåg og Mosterhamn–Valevåg. Anleggsperioden varte i fire år med en totalkostnad på 1795 millioner 1999-kroner. Miljøhensyn er høyt prioritert, bl.a. ved å forlenge bruspenn for å redusere fyllinger og ved å bygge lavbru over Gassasundet. For å skjerme kulturlandskapet på Digernes på Stord, er det bygd en miljøtunnel i betong, der jordmassene er lagt tilbake på taket og tilplantet. Av 21,5 km ny vei i anlegget utgjør 11,3 km vanlig vei. Det er anlagt gang- og sykkelvei mellom Bømlo og Stord. Bompengestasjonen ligger i knutepunktet på øya Føyno.

Dette er tunnel og bruer i tall: Bømlafjordtunnelen, undersjøisk tunnel Sveio-Føyno, 17 860 m, 260 muh. Stordbrua, hengebru Føyno–Digernesklubben, 1076 m, hovedspenn 677 m, seilingshøyde 18 m, brutårn 97 moh. Bømlabrua, hengebru Nautøy–Spissøy, 990 m, hovedspenn 577 m, seilingshøyde 36 m, brutårn 105 moh. Spissøybrua, 282 m.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.7382107, 5.41138100000001