NAF Reiseplanlegger

Trandum

Sted
Per Roger Lauritzen

Trandum har gått fra å være ekserserplass til å bli leir for utsendte asylsøkere.

Den militære øvingsplassen like nord for der den østlige rullebanen på Oslo Lufthavn ligger i dag, ble tatt i bruk i 1914. Leiren ble nedlagt da utbyggingen på Gardermoen krevde plass, og en del bygninger ble revet. En av kasernene nærmest flyplassen ble tatt i bruk som asylmottak i 1998, og fem år senere ble den ombygd til den fengselslignende Trandum interneringsleir, beregnet på asylsøkere som har fått søknadene sine avslått.

I Trandumskogen vest for Trandum ble det funnet 17 graver med i alt 194 lik etter frigjøringen i 1945. I 1970 ble det avduket et minnesmerke over de seks britene, 15 russerne og 173 nordmennene som ble henrettet her, med navneplater og informasjonstavle.

Kontaktinformasjon

Adresse 2060 Gardermoen
Geokoordinat (WGS 84) 60.2124374, 11.1249447