NAF Reiseplanlegger

Torsken kirke

Sted

Torsken kirke er en liten rødmalt korskirke i tre fra 1784.

Kirken har en del gammelt inventar, bl.a. krusifiks, antagelig utført i Lübeck, fra 1550-årene og kirkeklokke fra 1500-tallet. Kirken ble bygd av almuen etter at den eldre kirken forfalt. Det ble bygd mange kirker i fiskeværene på Senja. Fisket finansierte inventar og vedlikehold, kristentrua var en trygghet å ha med seg i båten. Kirken og befolkningen kom ved det i et gjensidig avhengighetsforhold.

Kontaktinformasjon

Adresse 9381 Torsken
Geokoordinat (WGS 84) 69.3373087, 17.0975221