NAF Reiseplanlegger

Torpo stavkyrkje

Sted
Sven Grotdal

Torpo stavkirke fra 2. halvdel av 1100-tallet er Hallingdals eldste bygning.

Kirken er naturlig nok fredet. På 1880-tallet bygde menigheten ny kirke på Torpo, som nærmeste nabo på nordsiden av stavkirken. Denne ble innviet i 1880, og stavkirken ble solgt til Fortidsminneforeningen.  Men da var allerede koret rive og koråpningen gjenbygd, slik at bare skipet sto igjen. Slik står den også i dag. Innvendig finnes blant annet fargesterke takmalerier fra andre halvdel av 1200-tallet med motiver fra legenden om St. Margareta, som kirken var viet til. En runeinnskrift i stavkirken forteller at «Torolf gjorde denne kirken».

Kontaktinformasjon

Adresse 3579 Torpo
Geokoordinat (WGS 84) 60.6642429, 8.70809989999998