NAF Reiseplanlegger

Tonstad kraftstasjon

Sted

Tonstad kraftstasjon er Norges nest største, og har omvisning sommerstid.

Tonstad kraftstasjon ligger 750 m inne i fjellet og er en del av Sira-Kvina-anlegget. Det har syv kraftverk, fem ligger i Sirdal kommune. Vannet til kraftstasjonen kommer fra Josdal, der vannet fra Kvina møter vannet fra Sira. Magasinet i Kvina er Homstølvatn, Kvifjorden, Øyarvatn og Roskreppfjorden. Sira er regulert i inntaksmagasinet Ousdal-Tjørhomvatn. Fellesmagasin Gravatn–Valevatn–Kilen i Øvre Sirdal og i Svartevassmagasinet med damhøyde 130 m. I alt 20 terskler holder på vannet i Sira, 26 i Kvina.

Kontaktinformasjon

Adresse 4440 Tonstad
Geokoordinat (WGS 84) 58.6467663, 6.71494619999999