NAF Reiseplanlegger

Tønsberg

Sted
Per Roger Lauritzen

Vestfolds fylkeshovedstad, Tønsberg, er Norges eldste by.

Tønsberg har en historie som starter før 871, men er kjent som storgård allerede fra 200-300-tallet. Snorre Sturlason forteller at Tønsberg eksisterte før slaget ved Hafrsfjord, år 872. Byens 1000- og 1100-årsjubileer ble derfor feiret henholdsvis 1871 og 1971. Arkeologiske utgravinger, boreprøver og historisk dokumentasjon kaster stadig nytt lys over byens alder.

Kongen selv eller hans ombudsmann holdt til på kongsgården Sem, «Sæheimr», og på Haugar, setet for Haugating. Vestfolds kongeslekt stammer fra Ynglingeætten som dominerte på 800-tallet. Kong Harald Hårfagre satte ved riksdelingen inn sin sønn Bjørn som underkonge i Vestfold. Kong Bjørn Farmann, som drev handel med mange land, bodde mest på Sem kongsgård. På Slottsfjellet, et 63 m høyt fjell med stupbratte sider, foretok kong Sverre 1201–1202 Norges-historiens lengste beleiring. Kong Håkon Håkonsson lot bygge festningen «Castrum Tunsbergis», landets største borganlegg i middelalderen, videre Bredestuen, kongsgård ved foten av Slottsfjellet, et fransiskanerkloster midt i byen og hospital på Gunnarsbø. Kong Magnus Lagabøter, født i Tønsberg, utvidet borganlegget med Teglkastellet.

Fylkets første kirke, trolig stavkirke, lå på Sem. På 1100–1200-tallet hadde byen åtte steinkirker og to klostre. I senmiddelalderen var Tønsberg en av landets tre hansabyer, med eget hansakontor og handelsforbindelse med Rostock. Byen fikk en alvorlig knekk under svartedauden. I 1503 ble Tunsberghus plyndret og brent, og i 1536 ble byen lagt fullstendig i aske. 1600- og 1700-tallet var preget av at trelasthandelen og rederivirksomheten økte, og omkring 1840 hadde Tønsberg landets største flåte. I 1840-årene økte velstanden takket være Svend Foyn, som ledet an i hvalfangsten. I 1861 grunnla Morten W. Wilhelmsen et av verdens største enkeltmannsrederier, Wilh. Wilhelmsen, og Tjøme-rederen Otto Thoresen var pioner for omlegging til dampskip. I 1870-årene lanserte Nøtterøy-kapteinen Even Tollefsen det første brukbare tankskipet.

Tønsberg ble sammenslått med Sem kommune i 1988. T. er i dag fylkeshovedstaden og en travel administrasjons-, handels- og kulturby for et stort omland, og sete for Tunsberg bispedømme. Tønsberg sentrum ligger ved den trange kanalen mellom T. og Nøtterøy. Den ble første gang utgravd av Håkon Håkonsson. Da het sundet Dypet ved Skjeljastein.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.2676954, 10.4075817