NAF Reiseplanlegger

Tomb

Sted
Per Roger Lauritzen

På Tomb finnes både herregårds- og kirkehistorie.

Den rødmalte trekirken Tomb kapell er fra 1869 og har flere gjenstander fra en tidligere kirke på stedet, blant annet altertavle, døpefont, en stoldør, et krusifiks og fragmenter av et epitafium. Like ved står Det Lützowske minnekapell for eierne av Tomb Herregård i perioden 1700–1845, blant med en sarkofag for generalløytnant von Lützow. Herregården er nå Tomb jordbruksskole med gårdsmuseum, kunstgalleri, rosehage, geologifelt og forsvars- og hjemmefrontmuseum. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.3219529, 10.8099506