NAF Reiseplanlegger

Tolga

Sted
Per Roger Lauritzen

Tolga er administrasjonssenter og museumssenter i kommunen med samme navn.

Fossekraft og god tilgang på furuvirke gjorde at Røros Kobberverk i 1660-årene bygde smeltehytte på Tolga. Rundt smeltehytta vokste det opp en tett bebyggelse av små gårdsbruk som tilhørte arbeiderne på verket. Husrekkene i Gata er et tydelig og godt bevart minne om dette, mens mye av slagghaugene og ovnsfundamentene er skjult under nye hus. På den gamle slagghaugen ligger nå Malmplassen Gjestegård. Etter 200 års drift ble smeltehytta nedlagt 1. jan. 1871. I dag er landbruk hovednæring, også med aktiv seterdrift.  Flere setre er åpne for publikum.

Kontaktinformasjon

Adresse 2540 Tolga
Geokoordinat (WGS 84) 62.4115621, 10.9908835