NAF Reiseplanlegger

Tjøtta gård

Sted

Tjøtta gård har over 1100 år lange røtter.

På Tjøtta gård ble skalden Øyvind Finnson Skaldespiller født, antagelig i 912. Han skrev ”Håkonarmål”, det siste, bevarte fyrstekvad diktet av en nordmann. Han var i slekt med den store, islandske skalden Egil Skallagrimsson. I sagatiden bodde Hårek av Tjøtta her, en av Olav den helliges banemenn. Fra midten av 18. århundre residerte brodtkorbene her. I forrige århundre hørte ca. 300 gårder til godset. Tjøtta gård i dag eies av staten og har siden 1930 vært knyttet til landbruksrelatert utviklingsarbeid, forsøk og forskning. I dag forvalter BioForskNord eiendommen. Hovedbygningen er fra 1878, med en mer enn 200 år gammel fløybygning. I den holdt Nordlands Amts Praktiske Kvindeskole til, den første husmorskolen i Nordland, 1879–84. De fleste bygningene er samlet som et tun ved Tjøtta kirke.

Kontaktinformasjon

Adresse 8860 Tjøtta
Geokoordinat (WGS 84) 65.8260459, 12.4234365