NAF Reiseplanlegger

Tjelsund kirke

Sted

Tjeldsund kirke er bygget i tre og ble oppført i 1901.

Kirken har langplan og 420 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. Arkitekt er Ole Scheistrøen. Stedet har vært et mulig kirkested allerede på 1200-tallet. Fra kirken går Hovsveien, 2 kilometer kulturminnesti i et mer enn 1000 år gammelt veifar. Kulturminnestien passerer bosetninger fra steinalderen og funnsteder fra de gamle jernalderhøvdingene ved Tjeldsundet.

Kontaktinformasjon

Adresse Tjeldøyveien 632, 9440 Hol i Tjeldsund
Geokoordinat (WGS 84) 68.5471473, 16.3987786