NAF Reiseplanlegger

Tjeldsund Museum

Sted

Tjeldsund Museum består av flere bygninger og ligger på Stokke på den tidligere ”Lærerjorden”. Den gamle skolebygningen med skolestue/klokkerbolig fra 1869 ble det tillagt gårdsbruk for læreren.  Bygningen var i bruk som skole fram til 1910.

I 1909 ble Tjeldsund egen kommune. Kommuneadministrasjonen ble lokalisert i den gamle skolebygningen helt frem til 1984. Museet, den gamle skolebygningen og det nye shelternaustet, ble åpnet i 1993. Der er det utstilt gamle bruksgjenstander og bl.a. en nøyaktig kopi av det vidkjente Steinviksverdet fra vikingtiden. Da Andreas M. Paulsen på gården Steinsvik skulle legge seg opp ny potetåker våren 1902, kom han over ei meget innholdsrik vikinggrav. Den fineste av gjenstandene var et tveegget sverd av jern. Trolig er sverdet laget i Norge, da ornamenteringen av gripedyr er av samme type som de man finner på Osebergfunnet fra samme tid. Sverdet er et av de fineste vikingevåpen som noen gang er funnet og går under betegnelsen Steinsviksverdet. Sverdet er også utstilt i Universitetets Oldsaksamling i Oslo. I naustet er det utstilt to gamle nordlandsbåter og fiskeredskaper. Museet ligger ved FV711 på Stokke nord på Tjeldøya, 6 km fra Ramsundbrua. Museet har åpent fra juni til september. 

Kontaktinformasjon

Adresse 9440 Hol i Tjeldsund
Geokoordinat (WGS 84) 68.5458293, 16.3997749