NAF Reiseplanlegger

Tjeldstødmarka

Sted

Tjeldstømarka naturreservat er Øygarden kommunes viktigste friluftlivsområde.

Tjeldstømarka naturreservat byr på et kulturlandskap med nett av stier, spor etter torvuttak, flere steinhus for torvtørking og våtmarksområdet med rikt fugleliv.

 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.5985558, 4.84076879999998