NAF Reiseplanlegger

Tjeldodden kystfort

Sted

Tjeldodden kystfort ble bygget i 1916 og ligger ved utløpet av Ramsundet. 

Kystfortet her og ved det sørlige utløpet skulle forsvare marinestasjonen i Ramsund og ha kontroll over Tjeldsundet. Under siste krig hadde batteriet en viktig strategisk betydning. Batteriet består i dag av grunnmurer, rester av kanonstillinger samt en stor forlegningsbunker fra 1950-tallet. Kystfortet ble nedlagt i 1993. Fortet og Forsvarets eiendommer tilhører nå Tjeldsund kommune og er et fantastisk friluftsområde for allmennheten. Adkomst til fortet er via RV824 mot Ramsund, så 30 km langs FV711 til Tjeldodden.

Kontaktinformasjon

Adresse 9442 Ramsund
Geokoordinat (WGS 84) 68.3884739, 16.1372209