NAF Reiseplanlegger

Thamshamn

Sted

Thamshamn, Orkdalsøren, var utskipingshavn allerede på 1600-tallet.

Omtrent der prosessindustribedriften Elkem Thamshavn ligger i dag, ble det skipet ut malm fra kobbergruvene på Kvikne og Løkken fra tidlig på 1600-tallet. I 1867 grunnla Vilh. August Thams Strandheim Brug, som senere ble drevet av sønnen Marentius. Hans to sønner Wilhelm og Christian overtok og utvidet betydelig, blant annet med lakseeksport og eksport av ferdighus til store deler av verden. Christian Thams stiftet Orkla Grube Aktiebolag i 1904, i dag Orkla ASA. I 1908 ble landets første elektrisk drevne jernbane, Thamshavnbanen, ble etablert for frakt av kis fra Løkken, og i perioden 1931–62 drev Orkla smelteverk foredling av Løkken-kisen. Nåværende verk startet i 1964 med produksjon av ferrosilisium. Verket utvidet i 1981 og ble overtatt av Elkem i 1986. Thamshavnbanen er i dag museumsjernbane med kjøring i sommerhalvåret medio mai–ultimo okt.

Kontaktinformasjon

Adresse 7300 Orkanger
Geokoordinat (WGS 84) 63.3205848, 9.88254319999999