NAF Reiseplanlegger

Tennevoll

Sted

Tennevoll er administrasjonssenter i Lavangen kommune.

Den 2 km brede fjordarmen Lavangen er sentral i kommunen, også i den forstand at det aller meste av befolkningen bor rundt fjordens innerste del. Trevareindustri er en viktig næring, mens jordbruk er mer marginalt. Ca. 40% av de yrkesaktive pendler ut av kommunen, bl.a. til nabokommunen Salangen og til Tromsø. Lavangen var en del av Salangen kommune fra 1964 til 1977. Lavangen har 1012 innbyggere (pr. 2013).

Kontaktinformasjon

Adresse 9357 Tennevoll
Geokoordinat (WGS 84) 68.7468681, 17.8072686