NAF Reiseplanlegger

Teigebyen

Sted

Teigebyen er senter i en jordbrukskommune med utstrakt pendling.

En liten flik av den vestlige rullebanen på Oslo lufthavn ligger i Nannestad kommune, og nærheten til Gardermoen har hatt stor betydning for kommunen. Befolkningstallet økte med ca. 25 % i perioden 1995–2005 da flyplassen ble etablert, og det har fortsatt å øke i omtrent samme tempo siden. Så mye som fire av fem yrkesaktive pendler ut av kommunen.

Landskapet i Nannestad er typisk for deler av Romerike, et ravinelandskap som opprinnelig flat havbunn. Under landhevingen skar bekker seg ned i leirmassene og dannet dype furer, og i dag er mye av jordbruksarealet planert for å få større dyrkbare arealer – i hovedsak til korn. Nannestad har den største bygdeallmenningen i Akershus. Den eier ca. 1/3 av skogen i kommunen.

Ved Skivulstadparken i Teigebyen holder Nannestad bygdemuseum til – åpent noen timer på lørdager i regi av det lokale historielaget.

Kontaktinformasjon

Adresse 2030 Nannestad
Geokoordinat (WGS 84) 60.2207665, 11.0177858