NAF Reiseplanlegger

Tanum kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Middelalderkirken Tanum kirke er gjort kjent av maleren Harriet Backer.

Den hvitmalte langkirken i stein/mur er oppført i 1100 og har mye inventar fra middelalderen bevart, i tillegg til rester av kalkmalerier fra 1300-tallet. På 1800-tallet var den rivningstruet, men i stedet ble den restaurert tidlig på 1900-tallet. Harriet Backer gjorde kirken kjent med to malerier. Tanum kirke ligger ved en middelaldervei som gikk fra Oslo til Lier og en som gikk til Ringerike. Den nås via avkj. på FV164 fra E18, videre FV615.

Kontaktinformasjon

Adresse Tanumveien 133, 1341 Slependen
Geokoordinat (WGS 84) 59.8950943, 10.4796858