NAF Reiseplanlegger

Talvik kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Talvik kirke er en trekirke bygget i 1883.

Kirken har langplan og 300 sitteplasser. Arkitekt: Jacob Wilhelm Nordan (Tygen).

Alta- og Talvikdistriktet utgjorde opprinnelig ett samlet prestegjeld, med hovedkirken Talvik. Det første kirkebygget i Altafjorden ble bygget på Årøya. Kirkebygget ble senere flyttet til Talvik i 1705. Dårlig vedlikehold medførte at kirken allerede i 1734 var i så dårlig forfatning at det ikke lønte seg å reparere den. Den ble revet og ny kirke stod ferdig i 1737. Natten til 16. januar 1882 ble kirken tatt av storm og løftet fra grunnmuren. Kirkeklokken og noe inventar ble reddet. 17. oktober 1883 kunne menigheten igjen vigsle og ta i bruk den tredje kirke, også denne av tre, godt bardunert.

Kontaktinformasjon

Adresse 9540 Talvik
Geokoordinat (WGS 84) 70.0417194, 22.9489504000001