NAF Reiseplanlegger

Syltefjordstauran

Sted
Fotoknof/Visit Varanger

Syltefjordstauran er et av Norges største og viktigste fuglefjell.

Syltefjordstauran er bosted for en rekke fuglearter, blant annet havsuler, krykkjer og andre måkearter, lomvi, teist og alke.

Fjellet er fredet som naturreservat. Her finnes også en koloni på rundt 250 dyr av gråselarten havert. Havert er den største av selene som lever i norske farvann, og hannen kan bli over 3 m lang med en vekt på mer enn 300 kg.

Det er mulig å gå opp til fuglefjellet, men den beste utsikten får du fra havet. Det går båtturer fra Nordfjord. Fjellet ligger på nordsiden og like innenfor munningen av Syltefjorden. Fuglefjellet har en utstrekning på ca. 4 km2, og er ca. 200 meter høyt.

Makkaurhalvøya ligger på Varangerhalvøyas nordøstside, øst for Båtsfjord. Det meste av området er et svakt bølgende fjellplatå ca. 300 meter over havet. Området er svært karrig, med et arktisk preg. Det finnes ikke trær eller busker, og store deler av området er uten vegetasjon. Mot havet i nordøst brytes platået av i bratt klippekyst.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 70.5961962, 30.3112791999999