NAF Reiseplanlegger

Svorkmo

Sted

Skorsteinen på den gamle smeltehytta i Svorkmo er gjenreist.

Industrien i tettstedet Svorkmo er i dag blant annet sagbruk, høvleri og mekanisk verksted. I litt over 200 år, fram til 1861, ble det drevet smelting av malm fra kobberverket på Løkken her. Smeltehytta hadde både kirke og skole. I 1951 sørget Orkla Grube-Aktiebolag for at skorsteinen fra Svorkmo smeltehytte ble gjenreist som et minne over den viktige virksomheten. Skorsteinen står ca. 700 meter fra Svorkmo bru.

Kontaktinformasjon

Adresse 7327 Svorkmo
Geokoordinat (WGS 84) 63.1695718, 9.74320750000004