NAF Reiseplanlegger

Svolvær

Sted
Per Roger Lauritzen

Svolvær er byen der ca. halvparten av Vågans innbyggere bor.

Svolvær er administrasjonssenter i Vågan kommune. Forstavelsen kan komme fra «svolver» eller «svalver», som betyr sval, kjølig, eller etter samisk navnesetting i Lofoten; «Suolouer». «Suolo» er samisk for holmer, og Svolvær blir da «været ved holmene». Svbolvær var krongods til 1763, privilegert gjestgiveri og handelssted fra 1781. Svolvær ble ladested i 1918 og fikk bystatus i 1996. Svolvær er Lofotens «hovedstad», et viktig knutepunkt for hele regionen og innfallsport for en stadig økende turisttrafikk. Lyset og det fargerike livet her er blant årsakene til mange kunstneres interesse. Vågan er den østligste av kommunene i Lofoten og typisk for området: Mange øyer adskilt av smale sund, med trange fjorder og viker, bratte og spisse fjell – og med en strandsone der det meste av bebyggelsen er. Fiske – særlig Lofotfisket om vinteren – er det viktigste næringsgrunnlaget, og alle tettstedene er fiskevær. Det meste av industrien er knyttet til fiskefordling, de eldste fiskeproduksjonsselskapene ble stiftet allerede tidlig på 1800-tallet. Også en del oppdrett. Verkstedindustrien er blant de ledende i Nord-Norge innen maritim service.

Kontaktinformasjon

Adresse 8300 Svolvær
Geokoordinat (WGS 84) 68.2357576, 14.5611629