NAF Reiseplanlegger

Svinesund

Sted
Per Roger Lauritzen

Svinesund er viktigste innfallsport til Norge på vei.

Grenseovergangen mellom Sverige og Norge hadde ca. 20 000 passeringer pr. dag i 2012 – en ikke uvesentlig del av dem knyttet til framveksten av store handelssentra på svensk side. Den nye Svinesundbrua, med bomstasjon, er 704 meter lang, har en fri høyde på 60 meter og en buehøyde på 92 meter. Den ble innviet i 2005 og erstattet da en 420 meter lang bru fra 1942, innviet i 1946. Denne ble fredet i 2005 av riksantikvarene i Norge og Sverige. Ved gamle Svinesund tollstasjon er det nå rasteplass. Ved dagens E6 er det utgående tollkontroll på svensk side, inngående på norsk side.

Navnet Svinesund forteller muligens om et skjær i sundet. Strømmen kan gjøre opptil 3 knop. Arkeologer har vært i arbeid i den nye traseen for E6 ved Svinesund, og gjort sensasjonelle funn. Blant annet er steinaldergården på Stensrud den første som er funnet på Østlandet; et lignende hus ble funnet i Rogaland for noen år siden. Det var kamper ved Svinesund i 1716–19. Ved det tidligere fergestedet står den privateide Søylegården fra 1726 med 16 salonger og saler. Hovedbygningen fikk sin nåværende form i 1850-årene. Grensefortet Hjelmkollen ligger dominerende til ved den gamle Svinesundbrua – anlagt i 1901–1903 for å sperre Svinesund etter Karlstadavtalen. Standplassen etter to 12 cm kanoner og dekningsrommene er nesten intakte.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.0946751, 11.2519038