NAF Reiseplanlegger

Svenningsdalen

Sted
Per Roger Lauritzen

Svenningdalen er kjent for storvokst og frodig granskog.

Det sies at storgrana på Øvre Hjortskarmo skal være Nord-Norges største i sitt slag. Dalføret strekker seg fra Store Majavatnet (310 moh.) ved grensen til Nord-Trøndelag og nordover til Trofors. Navnet er trolig en avledning av norrønt sviðning som tyder på at gårder i dalen var ryddet ved brenning. Nord i dalen ligger nedlagte Svenningdal gruver (sølvholdig blyglans) som var i drift 1877–1900.  I dalen ligger også Svenningdal stasjon på Nordlandsbanen. Her er også motorcrossbane og flyplass for mikrofly.

Kontaktinformasjon

Adresse Svenningdal, 8680 Trofors
Geokoordinat (WGS 84) 65.4375437, 13.4032773