NAF Reiseplanlegger

Svartisen kraftstasjon

Sted

Svartisen kraftstasjon har Norges største aggregat.

Svartisen kraftstasjon ble satt i drift i 1993 og har et aggregat på 350 MW og et på 250. Den første er den største i Norge pr. i dag. Kraftstasjonen har 100 km med vanntunneler som tar imot 50 bekkeinntak. Magasinet rommer 3,5 mrd. m3, og er med det landets største vannmagasin i volum. Reguleringshøyden er på 125 m. Svartisen kraftverk er utpekt som et av kulturminnene i norsk kraftproduksjon. Noe av bakgrunnen for statusen er de mange kompliserte avveiningene politikerne ble stilt overfor under behandlingen av utbyggingsspørsmålet. At Svartisen kraftverk var det eneste som ble realisert av de fem utbyggingene som ble planlagt for Saltfjellet-Svartisen-området på 1970-tallet, sier litt om hvor vanskelig saken var. Dessuten var utbyggingen stor og teknologisk krevende, noe som fordret flere utradisjonelle løsninger. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 66.7326953, 13.8946614