NAF Reiseplanlegger

Svanviken

Sted

Svanviken er Møre og Romsdals største gård og psykiatrisk dagsenter.

Svanviken ligger 1 km fra FV64 langs FV279. Statsråd Astrup kjøpte og lot drenere gården i 1880-årene, slik at man kunne fôre 100 kyr. Det er fortsatt fylkets største bruk med over 500 mål dyrket mark. Tidlig på 1900-tallet var det her tvangsarbeidsleir for tatere. I dag er det Psykiatrisk dagsenter og barnehage i Svanviken.

Kontaktinformasjon

Adresse 6490 Eide
Geokoordinat (WGS 84) 62.90364, 7.44969300000002