NAF Reiseplanlegger

Sundvollen

Sted
Per Roger Lauritzen

Det gamle sundstedet Sundvollen har Norges eldste hotell og helleristninger fra bronsealderen.

Sundvollen ligger ved overgangen mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden og har lenge vært et trafikknutepunkt. Ved den gamle skysstasjonen står fortsatt en steinbygning. Krokkleiva, den gamle veien over Krokskogen og etappe av den bergenske kongevei fra 1805, er i dag en bratt tursti. Men det er også mulig å kjøre opp – ca. 5 km på Dronningveien (bomvei) til Kleivstua Hotell 372 moh.

Like ved Sundvollen skole – bare 100 m fra E16 – ligger en stor helleristningsstein med til sammen 15 figurer. Ristningene, som er hugget inn på en sandstein, viser skipsfigurer, kretsfigurer, skålgroper og to figurer som ikke har latt seg tolke. På Sundvollen ligger også Sundvolden Hotel som er Norges eldste hotell. Fram til den nye kongeveien kom i 1805, var Sundvolden et enkelt herberge. Fra 1848 gjorde Thomas Bennet stedet til sin tids mest populære reisemål. Snart kom både konger og keisere hit. Hotellet er omgitt av en vernet park med høye løvtrær og et yrende fugleliv. Hotellet er tildelt Olavsrosa.

På Sundvollen tar FV156 av langs østsiden av Steinsfjorden, til Tanberg ved FV241. Steinsfjorden har rik krepsefangst i perioden 6.–20. aug. hvert år.

Kontaktinformasjon

Adresse 3531 Krokkleiva
Geokoordinat (WGS 84) 60.0626751, 10.3069634999999