NAF Reiseplanlegger

Strusshamn Shoddyfabrikk

Sted
Per Roger Lauritzen

Strusshamn er kjent for sin shoddyfabrikk og noen av de best bevarte trehusbebyggelse fra tidlig 1800-tall ligger her.

Strusshamn fungerte på 1700- og 1800-tallet som karantenehavn for
seilskip til Bergen. Hans Nielsen Hauge bygget en kornmølle i 1804 i Strusshamn,
mølla brant ned, men ble bygget opp igjen og var i drift frem til 1900. I 1910
ble møllebygningen gjort om til shoddy-fabrikk (shoddy er ullmateriale av
opprevne filler). Det jobbet 100 personer på fabrikken på det meste.
Kunstfiberstoffet kom på markedet i 1960 og fabrikken ble nedlagt i 1987. Nå er
lokalene i bruk i forbindelse med kulturarrangementer

Kontaktinformasjon

Adresse 5302 Strusshamn
Geokoordinat (WGS 84) 60.4037271, 5.19074180000007