NAF Reiseplanlegger

Straumen

Sted
Per Roger Lauritzen

I Straumen ligger kommunens hjørnesteinsbedrift og kommunens administrasjonssenter.

Straumen er det ene av to tettsteder i Sørfold kommune som etter at E6 ble flyttet til østsiden av Sørfolda har hatt en kraftig vekst. Elkem ASA Salten Verk som er et av Nord-Europas største smelteverk for ferrosilisium, er kommunens hjørnesteinsbedrift.

Kontaktinformasjon

Adresse 8226 Straumen
Geokoordinat (WGS 84) 67.3516501, 15.5938387