NAF Reiseplanlegger

Strand kyrkje

Sted
Per Roger Lauritzen

Litt av inventaret i Strand kyrkje er fra en tidligere stavkirke.

Strand kyrkje er en korskirke i tre fra 1735, men den har stått der den står i dag siden 1860. Da ble den flyttet fra Svenes, og navnet Svenes brukes fortsatt om både kirken og stedet den står.

Ved veien ved Svenes gård står en minnestein hvor daværende Svenes kyrkje sto fram til 1860. I utkanten av området lå Kongshaugen hvor man omkring 1830 gjorde Norges største depotfunn fra bronsealderen, ca. 25 fine spydspisser og en bronsesigd.

Kontaktinformasjon

Adresse 2900 Fagernes
Geokoordinat (WGS 84) 60.9758831, 9.18359450000003