NAF Reiseplanlegger

Stornesøra friluftsormåde

Sted

Stornesøra er Inderøy kommune sitt mest attraktive friluftsområde.

Stornesøra ligger på 3 odder ut mot Beitstadfjorden. Området er bare 14 km fra Steinkjer sentrum og er et  svært viktig område. Her er det parkeringsplass, informasjonsskilt/tavle, benker/bord, bål-/grillplasser og tilgang til ferskvann/drikkevann  I tillegg er det tilkobling til elektrisitet, kiosk/serveringssted, søppelstativer og toalett. Andre fasiliteter er volleyballbane, fotballbane, lekeapparater og livbøye. Stedet er fint beplantet. Det er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er umerkede stier og gangveger. Kjør til Vistkrysset (8 km sør for Steinkjer på E6) og ta inn på RV761, følg denne 8 km og ta til høyre inn ved skilt Stornesøra. Det er adkomst etter kommunal vei fra TV229. Stornesøra er skiltet fra FV229.  Stornesøra friluftsområde er utpekt av organisasjonen Norsk Friluftsliv i samarbeid med kommunen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 63.9737019, 11.2911372