NAF Reiseplanlegger

Storlidalen

Sted
Per Roger Lauritzen

Storlidalen er en naturperle med gamle gårder og mye historie.

Storlidalen har avkjøring på FV511 fra Lønset ved RV70, med 21 km inn til Storli. I dalen ligger flere aktive gårdsbruk med lang historie, sammen med blant annet en nedlagt kromgruve, et nedlagt kraftverk og et nedlagt klebersteinsbrudd – dessuten flere tufter etter gamle husmannsplasser.

De tre Vindals-gårdene ligger i et gammelt klyngetun, mens Oppigard trolig er den eldste gården, med den bebodde delen av våningshuset trolig fra 1656. Oppigardsetra er i full seterdrift med gårdsturisme; et setertun med små tømmerhus og seterstua fra 1780. Den selvbetjente turisthytta Bårdsgarden ligger i dalen, og innerst ligger Storli Gard, med blant annet kulturminnesti og gårdshistorisk utstilling. Både her og flere andre steder i Storlidalen er det overnattingstilbud, og dalen er et godt utgangspunkt for turer i blant annet Trollheimen og Innerdalen.

På Bortistu gjestegård er det muligheter for både overnatting og mat, og den flotte gården har og et lite museum

På Lønset står Lønset kirke, en åttekantet trekirke fra 1863.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.6354186, 9.30170999999996