NAF Reiseplanlegger

Storholmarka fortidsminner

Sted

Viktigste kulturminne i Osen kommune er fortidsminnene i Storholmarka.

I Storholmarka ble det på 1970-tallet påvist flere fortidsminner (ca 40 stk). Funnene som ble gjort er flere gravrøyser, hustufter og bautasteiner.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 64.3989748, 10.5080034