NAF Reiseplanlegger

Storglomvassdammen

Sted

Storglomvassdammen er verdens høyeste steinfyllingsdam med asfaltkjerne.

Da Storglomvassdammen sto ferdig i 1997 var den blitt ca. 820 meter lang, 126 meter høy og 365 meter tykk i bunnen. Den har et volum på 5,3 millioner kubikkmeter stein og grus. Dammen har en kjerne av asfalt.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 66.7630662, 13.9529612