NAF Reiseplanlegger

Stødle

Sted
Per Roger Lauritzen

En periode i middelalderen var Stødle maktens høyborg i Norge.

Stødle ligger nord for Etneelva like øst for Etne sentrum. Herfra regjerte kong Magnus og hans far, jarl Erling Skakke, i tiden 1161–1184, til Magnus falt ved Fimreite. Ca. 1160 bygde Skakke et huskapell ved hjemgården. Dette utgjør i dag koret på Stødle kyrkje, hvor det gamle koret er sakristi. Skipet av tre er tilbygd på 1600-tallet, og kirken ble restaurert i 1958. Kirkeklokkene er fra middelalderen. Både på Stødle og nabogården Sørheim ligger mange gravhauger, og gravfeltet på Sørheimsmoen er fra jernalderen med mange graver og tre steinsetninger. Midt i feltet går en gammel bygdevei. På Helgaberg ligger et helleristningsfelt fra bronsealderen. Stødle ligger ved FV35, med avkjøring ved Håfoss i øst og i vest via FV34 fra Etne sentrum.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.6735073, 5.96430629999998