NAF Reiseplanlegger

Støa kanal

Sted
Per Roger Lauritzen

Støa kanal var et fløtningsanlegg for å frakte tømmer fra elva Ljøra over til Trysil-/Klaravassdraget. Anlegget var i bruk fra 1858 til 1901.

I mars 1855 startet byggingen av kanalen og all utgraving skjedde med håndkraft, trillebår, spade, slegge og bor. Driften ved Støa kanal varte i 42 sesonger og tok slutt i 1901. Etter dette forfalt anlegget. Trysil Engerdal museum bygget opp igjen deler av anlegget på 1990-tallet. Anlegget som står i dag består av Søndre tømmerspill og tilhørende koiemiljø. Musikkteaterforestillingen Kanalen - et spell om Støa kanal settes opp av Kulturstiftelsen Kanalen på Støa kanal annethvert år.

Kontaktinformasjon

Adresse 2420 Trysil
Geokoordinat (WGS 84) 61.2622457, 12.8231829