NAF Reiseplanlegger

Steinsøylen Simalango

Sted
Per Roger Lauritzen

Steinsøylen Simalango eller Jietanas (kjempen)  er 35 meter høy og ble i gamle tider benyttet som offerstein. 

Steinsøylen Simalango ligger oppe i fjellsida ved Vassnes. Steinsøylen er spesielt godt synlig mot horisonten fra E6 ved Storeng.  

Kontaktinformasjon

Adresse Vassnes
Geokoordinat (WGS 84) 70.0436813, 21.8126479