NAF Reiseplanlegger

Steinsodden

Sted

I Steinsodden naturreservat finnes både helleristninger, et kastell og spesiell geologi.

Steinsodden ligger like vest for storgården Stein, som fra 1753 var privilegert handelssted, ett av sju i Øst-Norge utenom Christiania. Gården ble ødelagt i brann i 1897, men gjenreist. Bakgrunnen for opprettelse av naturreservatet er at Steinsodden er en helt spesiell geologisk lokalitet. Lag fra ulike geologiske epoker er «snudd på hodet» i den kaledonske fjellkjedefoldningen, slik at de yngste lagene ligger øverst – i en sjeldent fullstendig profil. Det er også gjort oppsiktsvekkende trilobitt-funn her, og fortsatt gjøres det funn kalkboller på stranden mellom Steinsodden og Steinsholmen.

Ute på Steinsholmen står rester av Mjøskastellet – et kastell som Håkon Håkonsson lot oppføre i 1234 i striden med biskop Pål i Hamar om eiendomsretten til Helgøya. Senere var kastellet fengsel for Oplandenes forbrytere. I naturreservatet finnes også en stor stein med helleristninger fra 2000 f.Kr. og gravrøyser fra bronsealderen, og på en høyde ligger rester etter bygdeborg – Steinsborga. Det går natursti fra Moelv til Steinsodden.

Kontaktinformasjon

Adresse 2390 Moelv
Geokoordinat (WGS 84) 60.9093859, 10.7035966999999