NAF Reiseplanlegger

Steinkjer

Sted
Per Roger Lauritzen

Spor i jord og fjell viser bosetning i Steinkjer allerede i steinalderen.

Navnet kommer av norrønt Steinker som betyr demning eller brokar av stein, og er også brukt om oppdemming for fangst av fisk, f.eks. laks.

Steinkjer er kommunens administrasjonssenter og var et handelssentrum alt i vikingtiden. Da hadde også jarlene Eirik og Svein sete her mens de styrte Norge omkring år 1000. Men siden da er Steinkjer lite nevnt før på 1800-tallet. I 1857 ble Steinkjer ladested, basert på handel med trelast og jordbruksprodukter. Også i dag er Steinkjer en betydelig handelsby. Industrien er i stor grad basert på produkter fra jordbruk og skogbruk, således har næringsmiddelindustrien (slakteri og foredling) og trevareindustrien (bl.a. ferdighusfabrikk) en stor del av industriens sysselsetting. For øvrig er det en allsidig industri- og håndverksvirksomhet. Steinkjers kommunevåpen - den sekstaggede stjernen - symboliserer innfartsvegene til byen, og det var nettopp ferdselen fra bygdene som skapte Steinkjer.

Det tjuende århundret ble for Steinkjer innledet med en bybrann. Etter hektisk aktivitet med gjenoppbygging og jernbanen som kom til byen i 1905, ble byen rammet av nedgangstidene på 1920-tallet. I denne mellomkrigstiden ble bynavnet endret fra Stenkjær til Steinkjer.
21. april 1940 rammes Steinkjer igjen hardt. Byen bombes av tyske tropper, og praktisk talt hele sentrum blir lagt i ruiner. Utover1950-tallet vokser et funksjonalistisk Steinkjer fram. Bybildet forandret seg radikalt og en storslått, praktisk og moderne by vokste fram. I dag karakteriseres «funkisbyen» som en kulturhistorisk interessant byarkitektur. Byen ble ikke bare gjenreist – den blir også større. I 1964 ble Steinkjer storkommune dannet. Beitstad, Egge, Kvam, Ogndal, Sparbu, Stod og Steinkjer ble stått sammen under navnet Steinkjer kommune. I 1968 passerte innbyggertallet 20.000. Byen trengte mer plass, og utover 1970 tallet vokste byen på nytt. Den innerste del av fjorden ble demmet opp, og leirene framstår i dag som de nyeste bydelene i Steinkjer, kalt Sørsileieret og Nordsileiret.

Steinkjer har to store videregående skoler og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har tilbud innen økonomi, data og jord- og skogbruk. Distriktskontoret til NRK holder også til her.

I sentrum finnes en rekke byster og skulpturer, bl.a. av dikteren Kristofer Uppdal, dr. Asbjørn Følling, polarforsker Otto Sverdrup og Jakob Weidemann.

Kontaktinformasjon

Adresse 7711 Steinkjer
Geokoordinat (WGS 84) 64.0154755, 11.4897367999999