NAF Reiseplanlegger

Steilneset

Sted
Per Roger Lauritzen

Steilneset Minnested blir kalt Heksemonumentet på folkemunne og er et populært turistmål.

Det ligger lengst sør i Vestre bydel og er en del av Nasjonal turistveg Varanger, og alltid åpent for publikum. Minnestedet har to bygninger med tema hekseprosessene i Øst-Finnmark, det stedet i Norge der flest mennesker ble dømt for trolldom og brent på bål på 1600-tallet. Minnestedet er reist til minne om de 91 ofrene og trekker også paralleller til vår tids forfølgelser og “hekseprosesser”. Et 125 m langt informasjonsbygg og et bygg for billedkunst signert Louise Bourgeois er begge tegnet av arkitekten Peter Zumthor. Skjebnene beskrives gjennom plakater, hefter og bøker. På Steilnesets sørende er det bygd et skjul for fuglekikking, arkitektonisk i tråd med minnestedet. Nesten 100 arter er registrert i området, blant annet store flokker ærfugl og praktærfugl. Blant artene finnes det flokker med ca. 5000 praktærfugler og 7000 ærfugler. I blant dukker det også opp flokker med 100-vis av stellerand. Varangerhalvøya er med i boka om "Top 100 Birding Sites of the World". Arkitekt: Biotope.

Kontaktinformasjon

Adresse 9950 Vardø
Geokoordinat (WGS 84) 70.3679283, 31.0986961