NAF Reiseplanlegger

Stavern

Sted
Per Roger Lauritzen

Sommerbyen Stavern er også kunstnerby med lang militær historie.

Bynavnet Stavern (fra 1930) ble skrevet «Stafuerni» i 1391. Det fortelles at frisiske (hollandske) sjøfarere kom til denne havnen for å kjøpe eik, som området den gang var så rikt på. Disse sjøfolkene fant en likhet mellom gårdsnavnet Staurheim og en liten by i sitt hjemland, Stafern, og de satte sitt navn på denne havnen som så siden ble til Stavern. Havnen nevnes første gang i «Sverres Saga», men sannsynligvis hadde folk slått seg ned her før, som fiskere, sjømenn og loser. Den gang ble bebyggelsen kalt Fiskerneset. Stavern ble lagt under Gyldenløves grevskap, Laurvig, i 1671. For å trygge sin residens bygde Gyldenløve en slags festning på den andre siden av havnen, som i dag heter Citadellet Fort. I 1680-årene fikk festningen sin første besetning, og den spilte en rolle i Den store nordiske krig, da flåten som opprettholdt trafikken mellom Norge og Jylland benyttet denne havnen. Peter Wessel Tordenskiold benyttet på denne tiden Stavern oftere enn noen annen havn på hele Skagerrak-kysten. Byens vannpost i empirestil er fra 1780 og er blant de best bevarte vannpumper i Norden. Tidligere kom befolkningen hit for å hente vann, vaske klær og høre siste nytt. Parken er i dag et naturlig samlingspunkt, midt i Stavern. Vannpumpene er ikke lenger i drift.

Herman Wildenvey slo seg ned i Stavern i 1922, og mange av hans dikt har handling og stemning hentet herfra. Wildevey kalte Stavern «Norges smilehull». I dag kalles byen også «den gule byen», fordi mange hus i sentrum i en egen gulfarge, Staverngult. Stavern har drøyt 5000 fastboende innbyggere, og antallet mer enn fordobles i sommermånedene. Byen er kjent for kunstutstillinger, og galleriene er mange. Citadellet Fort har siden 1906 vært stilt til disposisjon for billedkunstnere. Kjente navn er Hans Gude og Christian Krohg, Nils Collet Vogt og Wilhelm Krag.

Kontaktinformasjon

Adresse 3290 Stavern
Geokoordinat (WGS 84) 58.9982566, 10.0355815