NAF Reiseplanlegger

Stange kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Stange kirke er en spesielt høy middelalderkirke.

Vestgavlen på korskirken i stein fra ca. 1225 er mer enn 20 meter høy. En brann etter et lynnedslag i 1620 ødela alt av inventar fra middelalderen, og under gjenoppbyggingen ble den noe av den gotiske formen på kirken endret. Blant dagens inventar er både prekestol, altertavle og korbue fra 1600-tallet – alt i barokk stil. Kirken har også glassmalerier av Gabriel Kielland fra 1928. Harriet Backers bilder «Altergang i Stange kirke» og «Barnedåp i Stange kirke» har bidratt til kirkens ry. Det er trolig Stange kirke som er nevnt i Håkon Håkonssons saga da ribbungene gjorde innfall i bygda 1225. Ved Mjøsa nedenfor kirken ligger badeplassen Gillundstranda, og sørvest for kirken finnes bygdeborg og gravrøyser på Sottenodden.

Kontaktinformasjon

Adresse Vestbygdvegen 2, 2335 Stange
Geokoordinat (WGS 84) 60.709774, 11.13562