NAF Reiseplanlegger

Stange

Sted

Stange er senter i en av landets største jordbrukskommuner.

De mange oldtidsfunnene i Strange kommune forteller om veldig gammel jordbruksbosetning, og fortsatt er jordbruket en viktig næringsvei, både direkte og som grunnlag for næringsmiddelindustri, omsetning og tjenesteyting. Stange er blant de aller største jordbrukskommuner i landet, og av jordbruksarealet benyttes nesten 3/4 til korn. Også tilveksten i skogen er god, og både Stange og tidligere Romedal kommune har store bygdeallmenninger. Stange er også Hamars nabokommune i sør, og kommunegrensen går nesten inne byen. Tettstedet Ottestad er å regne som en forstad til Hamar. Mange av de yrkesaktive i Stange har jobb i Hamar. Stangehallen har riksanlegg for innendørs friidrett. På Lindstad vestre ligger privat drevne Norsk Motorhistorisk Museum, som er åpent hver dag i juli. Balberg Husmannsplass under gården Store Ree er restaurert og fredet. Gården er en av mange storgårder langs Mjøsstranda. Blant de mange oldtidsfunnene i kommunen er Dalshaugen nord for Uthus, blant landets største gravhauger fra jernalderen.

Kontaktinformasjon

Adresse 2335 Stange
Geokoordinat (WGS 84) 60.7181233, 11.1944693