NAF Reiseplanlegger

Stai bru og flomstøtte

Sted
Per Roger Lauritzen

Ved Stai bru står det en flomstøtte.

Stai bru ble sprengt av norske styrker i 1940, men senere bygd opp igjen samme sted. Ved brua står det en flomstøtten som viser at Glomma under storflommen i juli 1789 gikk 7,7 m over lavvannstand. I 1934 var den 6,27 m, og i mai 1965 6,86 m over lavvannsmerket. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.4966981, 11.0543142