NAF Reiseplanlegger

Spydeberg bygdetun

Sted
Per Roger Lauritzen

Spydeberg bygdetun ligger ca. tre km nord for Spydeberg sentrum i skogbrynet ved Hov gamle skole.

Arbeidet på Hovsvangen startet i 1947 på et vakkert område hvor det fra før lå en samling gravhauger. Bygdetunet ble åpnet i 1955, og eies av Spydeberg Historielag. På tunet er det ni antikvariske bygninger som kommer fra forskjellige steder i bygda. En av bygningene er skolehuset som viser både omgangsskole og den første faste skolen. Like ved tunet ligger også ei gammel husmannsstue. Museet kan vise til over 1000 gjenstander i samlingen sin. Sentralt på området ligger tre gravhauger som er gravd ut og registrert, men lagt opp igjen slik de lå. Museet har åpent flere søndager på sommeren. Omvisning av grupper etter avtale med Spydeberg Bygdetun.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.6847277, 11.0500144